b_270_180_16777215_00_images_21_tablet-pool.jpg

Evropská síť protestantských a anglikánských církví sdružených pro vzdělávání dospělých (EAEE), které je CČSH také členem, ve spolupráci s Ekumenickou vzdělávací organizací ve Švýcarsku (PlusBildung) zve duchovní i laiky na webinář s názvem "Education-Theology-Digitisation: What do we gain, what do we lose?" ("Vzdělávání-Teologie-Digitalizace: Co získáváme, co naopak ztrácíme?"), který se bude konat online formou 11. června od 9:00 do 12:30

Webinář bude veden v anglickém jazyce.

Pro bližší informace kontaktujte ses. Veroniku Matějkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), popř. se sami přihlašujte do 31.5. na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

pdfWebinar-Education__Theology__Digitisation_11th_June_2021.pdf

b_270_180_16777215_00_images_21_PhotoByAlbinHillert-20180312-A.jpg

Pozdravy regionálních předsedů SRC společenství církví po celém světě k oslavě zrození církve o Letnicích.

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Skutky 2:1-4)

Biblická zpráva ve Skutcích zachycuje Ježíšovy učedníky v okamžiku, kdy příval mohutného větru a ohnivé jazyky probudily každou částečku jejich bytí. To je povzbudilo, aby vykročili a hlásali poselství o vykoupení. Byla to vize nezkalená váháním, strachem nebo apatií. Předznamenávala nové nebe a novou zemi.

Zúžila se tato vize během uplynulých staletí? Stala se pouze individuální duchovní zkušeností? Zdá se, že tato vize zaujímá v naší mysli menší a menší prostor a ustupuje z našich teologických úvah? Stala se vlastnictvím těch, kdo jsou privilegovaní znalostmi, místem, časem?

„Pane, sešli svého Ducha a obnov tvář země“ (Ž 104:30).

Tyto Letnice nám umožňují znovu prohlédnout. V tomto čase kolidujících katastrof, byla naléhavá potřeba morálního a duchovního spojení lidstva, stvoření a Svořitele ostře odhalena. Přesto vize Letnic stále září. Probouzí Evangelium všemu stvoření: Jsme jejími svědky v uzdravujících rukou těch, kdo pečují o všechny postižené a zasažené pandemií. Vidíme ji v zápalu pro sociální, ekonomickou a klimatickou spravedlnost v církevních komunitách po celém světě. Cítíme ji v naléhavé potřebě žen, mladých lidí a starších lidí spatřit novou zemi podle předpovědi proroka Joela.

Skutečně, jestliže je potřeba kritériem, je nyní ta nejlepší doba pro příval mocného větru obnovy. Bolest ze strašné budoucnosti ohrožuje každičkou část stvoření. Potřebujeme naději letniční vize života a lásky. Protože jak se staneme náboženskými komunitami zapálenými boží láskou a sjednocenými zanícením pro jeho lid a jeho stvoření? Kde máme hledat letniční naději, z které se rodí nové nebe a nová země?

V naší době, stejně jako ve všech dobách nás Ježíš zve, abychom ho následovali do chvějícího se nitra Letnic mezi chudé, uvězněné, nemocné, hladové a otrhané. Tam, v naší vzájemné lásce zjistíme, že „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5:5), a naplňuje příslib Letnic. Tak, když těsně následujeme našeho Spasitele, nechť znovu přijmeme zaslíbení Ducha svatého, který obnovuje nás, naši dobu, a tvář země.

Modleme se:

Duchu Světla, osviť naše mysli,

Duchu Lásky, zapal naše srdce,

Duchu Života, posil naše údy,

Božský duchu, nyní i vždycky nás uzdrav a osvoboď,

abychom se zanícením a smysluplně prožívali zaslíbení Letnic.

Nechť církve řeknou, „Amen“!

 

Předsedové Světové rady církví:

Rev. Prof. Dr. Sang Chang, Presbyteriánská církev Korejské republiky
arcibiskup Dr. Anders Wejryd, Švédská církev
Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyteriánská církev v Kolumbii
arcibiskup Mark MacDonald, Anglikánská církev Kanady
Rev. Dr. Mele’ana Puloka, Svobodná wesleyánská církev Tongy

Zdroj: www.oikoumene.org

 

b_270_180_16777215_00_images_21_11unnamed.jpg

Zahájení Konference o budoucnosti Evropy letos připadlo na 9. květen - Den Evropy. Konání konference je dobrou zprávou. Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církví (CEC) konferenci oceňují a přejí jí úspěch.

Vítáme Konferenci jako iniciativu, která zapojí všechny evropské občany, občanskou společnost, ale i církve a náboženské komunity do diskuse o tom, jakou Evropskou unii si přejeme. Široká, otevřená a vše zahrnující diskuse o budoucnosti Evropy je tolik potřebný první krok k obnovení důvěry a znovu posílení závazku vůči Evropské unii jako skutečnému společenství hodnot.

COMECE a CEC reprezentují, prostřednictvím svých členů, miliony evropských občanů ve všech členských státech EU – jsou pevně odhodláni a těší se, že aktivně přispějí do Konference na evropské úrovni. Pokusíme se také nadchnout, inspirovat a podpořit zapojení našich členů na lokální, regionální a národní úrovni. K účasti na diskusích o budoucnosti Evropy, budeme zvláště povzbuzovat mladé lidi. Samozřejmě, zapojení mladých lidí do Konference bude pro Konferenci hlavní prioritou: Jak mohou mladí Evropané – ‚budoucnost Evropy‘ – znovu získat vysoká očekávání, důvěru a sebejistotu v evropském projektu?

Jako církve, zakořeněné na všech úrovních evropských společností a přítomné ve všech členských státech EU a mimo ně, skutečně můžeme přidat na hodnotě a konstruktivním způsobem Konferenci přispět. Považujeme za důležité, nějakým způsobem zahrnout do diskusí o budoucnosti Evropy potenciální členské státy.

COMECE a CEC se budou jako důvěryhodní partneři v dialogu s institucemi EU, zaměřovat na posílení našich společných evropských hodnot, boj s klimatickou změnou a za zachování stvoření, a rozvíjet migrační politiky založené na respektu k lidským právům a lidské důstojnosti každého jednotlivce. Potřebujeme také přehodnotit a rozvíjet společný trh – který leží v centru pozornosti, ale není podstatou evropského projektu – v souladu s hodnotami solidarity, sociální spravedlnosti, mezigenerační spolupráce, rovnosti a spravedlivého zeleného a digitálního přechodu. A jestliže uznáváme EU jako globálního nositele duchovních hodnot, musíme se tázat, jak mohou být prosazovány ekonomické zájmy bez kompromisů vzhledem k těmto hodnotám.

COMECE a CEC se těší na účast v otevřené, konstruktivní a inkluzivní podobě po celou dobu konference, a mají také velká očekávání od vícejazyčné digitální platformy. Obavy, názory a vize evropských občanů, občanské společnosti a církví by měly být vyslyšeny a závěry Konference přetransformovány do konkrétních doporučení pro politiky EU.

Zveme všechny Evropany, aby se účastnili Konference, a doufáme, že dodáme nové impulsy evropským projektům a čerstvé, inovativní vize pro udržitelnější, spravedlivější, inkluzivní a prosperující Evropskou unii v následujících letech.

Upřímně Konferenci o budoucnosti Evropy přejeme úspěch a to, aby se Evropská unie v následujících letech znovu potvrdila jako silný nositel naděje, míru a spravedlnosti, zvlášť pro naše nové generace.

H.Em. Card. Jean-Claude Hollerich SJ Rev. Christian Krieger

Archbishop of Luxembourg President
President

COMECE CEC
Square de Meeûs 19, B- 1050 Brussels rue Joseph II, 174, B- 1000 Brussels
Tel. +32 2 235 05 10 Tel. +32 2 230 17 32
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: www.oikoumene.org

b_270_180_16777215_00_images_21_world-council-of-churches.jpg

„Zachování společenství v mimořádné době“ – Světová rada církví vydává Výroční zprávu 2020

Od 6. května 2020 je k dispozici online ke stažení Výroční zpráva SRC 2020. Výroční zpráva zaznamenává mnoho aktivit SRC konaných v r. 2020 a pokračujících do r. 2021.

Rok nečekaných výzev přinesl také nečekané dary a výroční zpráva promlouvá o obojím.
„Naše společné zkušenosti během r. 2020 – přestože mnoho z této sounáležitosti se odehrálo online – zajisté přinesly nečekané výzvy,“ píše úřadující generální tajemník Rev. Dr. Ioan Sauca v úvodu. „Ale díky těmto výzvám naše zkušenosti přinesly také nečekané dary, v neposlední řadě v tom, že jsme začali pracovat dokonce ještě těsněji než dřív s našimi sestrami a bratry v regionálních ekumenických organizacích.“

Ve výroční zprávě také sdílíme příběhy o tom, jak církve společně pracují na uzdravování zraněného světa. „Když vidím konkrétní milosrdné činy lásky vykonané ve vzájemné solidaritě, nalézám naději,“ píše Sauca. „Když vidím, jak hluboce jsme se vnitřně ztotožnili s vizí nás všech jako jediné lidské rodiny, nalézám naději.“

Zdroj: www.oikoumene.org

b_270_180_16777215_00_images_21_3OEKT_-_A4_plakat.jpg

Zveme všechny kirchentagové poutníky i nové nadšené zájemce na ekumenickou online bohoslužbu, která bude sloužena z českého Nymburka a německého Kelsterbachu v sobotu 15.5. 2021 od 19:00.

Plánované události

středa, 16 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 20 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 20 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 23 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 27 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 27 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 27 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba