b_270_180_16777215_00_images_21_cbk.jpg

21. červa 2021 zve Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví ČR od 18:00 na Ekuemnickou modlitbu s uctěním památky popravených představitelů staviovského povstání u příležitosti 400. výročí Staroměstské exekuce na Staroměstském náměstí v Praze.

pdfPozvánka ke stažení

 

b_270_180_16777215_00_images_21_starom3.jpg

Bože, všemohoucí Otče,

jenž jsi vládce světa, spravedlivý soudce a dovršitel dějin, před tebou v modlitbě myslíme na popravené na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. června roku 1621.

Děkujeme ti za tyto svědky, kteří byli ochotni pro tvou slávu a pravdu snášet protivenství, soužení i smrt.

Položili své životy pro náboženskou svobodu a dobro vlasti a odcházeli z tohoto světa s vírou, že jsi jim v Kristu odpustil všechny jejich hříchy a svěřili své životy tobě.

Někteří z nich doufali v milost, které se jim však od vládců v tomto světě nedostalo, ale u tebe ji mohli nalézt v plnosti, neboť ty jsi milostivý a plný slitování.

Myslíme i na ty, kteří zakusili pronásledování a vyhnanství z důvodu svého politického a náboženského přesvědčení.

Chraň nás od nenávisti, pomstychtivosti a krutosti. Dávej nám schopnost v Ježíšově lásce dokázat odpouštět i nepřátelům.

Dopřej mír a dobro naší vlasti i celému světu.

Veď lid víry k vzájemné snášenlivosti a jednotě, aby tvé jméno bylo v úctě u všech národů.

Ať tvé království lásky a pokoje se projevuje mezi námi!

Amen.

Červen L.P. 2021
Tomáš Butta

b_270_180_16777215_00_images_21_exekuce.jpg

Vážené sestry, vážení bratři,

blíží se 400. výročí popravy vůdců stavovského povstání, které si připomeneme 21. 6. 2021. Výročí této tragické události si budeme připomínat tradičně v den popravy na Staroměstském náměstí v Praze a to v rámci několika setkání a pietních shromáždění (od 17.00 v chrámu sv. Mikuláše a následně na Staroměstském náměstí na místě popravy) a na závěr filmovou premiérou filmu Jako letní sníh o J. A. Komenském rovněž na Staroměstském náměstí.

Výročí je však možné připomenout také v předvečer události, během celé neděle také při bohoslužebných shromážděních po celé naší zemi. (Případně i v neděli následující.)

Při bohoslužbách je možné zařadit modlitbu bratra patriarchy – správce církve Tomáše Butty, věnovanou tomuto výročí, kterou naleznete zde.

Dále je možné viditelně a symbolicky zvýraznit událost

  • v kostele: vyvěšením lana s 27 uzly venku či uvnitř sboru (či alternativně kupř. postavením 27 kamínků např. před stůl Páně). Obé - uzly i kamínky -  symbolizují připomínku, památku, lano pak vzájemné pouto, je symbolem též nesvobody, ale i záchrany.)
  • osobně: viz níže.

Myšlenku 27 uzlů jako symbolického připomenutí této události jsme přijali od Dr. M. Houšky, aktivního člena NO Praha 1 - Malá Strana, který na téma popravy 27 vůdců stavovského povstání pronese v neděli 20. 6. od 11.00 v tomto sboru Jana Křtitele Na Prádle také přednášku. Připojil rovněž výzvu, aby 21. 6. od 9.00 do západu slunce vyvěsili všichni provaz s 27 uzly i ze svých oken či oken zaměstnání (kupř. 3 provazy vždy s 9 uzly) a tak symbolicky tragický akt připomněli. Pozvánku na přednášku a obrázek s 27 uzly posíláme rovněž v příloze. (Bližší informace, jaká jsou vhodná lana a jejich délka, jaké uzly a jak je dělat atp. poskytne Miroslav Houška na tel. č. 602 346 270.)

b_270_180_16777215_00_images_21_Pozvanka_2062021.jpg

V neděli 20.6.2021 od 10: 00 v kostele Jana Křtitele na Prádle, Říční 440/6 Praha 1 – Malá Strana. Bohoslužba zveme na vzpomínkovou akci ke 400 výročí popravy 27 českých pánů (21.6.1621). 

Program:

  • 10.00 - 11:00 Bohoslužba; Mgr. Jan Židlický,
  • 11:15 - 12:15 Přednáška "Poprava 27 vůdců českého stavovského povstání – ukázka síly a krutosti"; JUDr. Miroslav Houška.

b_270_180_16777215_00_images_21_IMG_20210605_095743.jpg

Na dnešním volebním shromáždění Pražská diecéze zvolila nového biskupa na nastávající sedmileté funkční období 2022-2029. Zvolen byl bratr David Tonzar. Ze 129 rozhodujících hlasů bylo 103 hlasů pro, 13 hlasů proti, 10 hlasů bylo neplatných a 3 volební lístky nebyly do urny vhozeny.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-06-04_Podbořany.jpg

Ukázka z hudebního vystoupení na Noc kostelů 2021 28. 5. 2021 v podbořanském kostele Božího Spasitele, autor hudby Leonard Cohen – Hallelujah, a zvonění z Husova sboru CČSH Lužná u Rakovníka.

Hudební vystoupení lze shlédnout na FB účtu zde

A další hudební výstupy lze najít na FB účtu Náboženské obce

Plánované události

středa, 16 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 20 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 20 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 23 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 27 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 27 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 27 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba