Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Číst dál: Husovské trienium XIV. – Husův rok 2015
Logo Husuv rok-01
 Po delší odmlce naplněné množstvím jednání vztahujících se k přípravě Roku Mistra Jana Husa 2015 jsme nyní již téměř vprostřed dění. Od léta, kdy vyšlo Husovské triennium XIII., se mimo jiné uskutečnila 1. tisková konference k Husovským slavnostem 2015 a též slavnostní zahájení Husova roku 2015 – dvojlogo ukazuje na jejich spjatost. 600. výročí M. J. Husa tedy nebudeme připomínat jen 6. července jako každý rok, ale po celý tento rok, na mnoha místech a nejrůznějšími způsoby. A nebudeme ho připomínat jen v Církvi československé husitské, jak bývá též zvykem, ale tento rok se zapojí více téměř všechny církve, média, ale i nejrůznější instituce – muzea, knihovny, ale i obce, města, kraje, stát i občanské spolky. Vznikají nové výstavy, vychází nové publikace, uskuteční se několik konferencí, proběhne řada koncertů, budou zveřejněna nová díla – hudební i výtvarná,…M. J. Hus, ať již jakkoliv, rezonuje v mnohých, a to nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Dokladem toho byl i zájem mladých o workshop o M. J. Husovi, který autorka článku vedla s biskupem Radovským během Evropských dnů důvěry – setkání Taize v Praze v poslední dny kalendářního roku 2014. Tak jsme i do nového kalendářního roku 2015 vstoupili s odkazem mistra Jana Husa, na jehož přínos bylo poukázáno i v bohoslužebných a modlitebních setkání – při slavnostní bohoslužbě 10.1. Církve čs. husitské k 95. výročí jejího vzniku i v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů při ekumenických bohoslužbách vedených představiteli církví v ČR. Kéž i my jej uchopíme k dobrému našemu dalšímu směřování. 

 

Patriarcha CČSH společně s předsedkyní Komise CČSH pro 600. výročí M. J. Husa navštívili Střední průmyslovou školu sochařskou a kamenickou v Hořicích a motivačními přednáškami podnítili studenty k představám, jimiž by ztvárnily ve svých klausurních pracích téma Mistr Jan Hus – Cesta ke smíření. Práce některých studentů již získaly svůj tvar i v hořickém pískovci. Poprvé zasedly společně Komise CČSH pro 600. výročí M. J. Husa a Komise ČCE pro přípravu církevních výročí ČCE a začaly naplňovat Dohodu o spolupráci. Primátor hl. m. Prahy převezme záštitu nad Husovými oslavami v červenci 2015 v Praze. Česká televize bude natáčet nový film o M. Janu Husovi.          

V  diskusi o tzv. církevních restitucích se setkáme s otázkou, která má s Husovým příběhem mnoho společného:  Má církev vlastnit majetek? Historik Petr Čornej napsal: „Čerstvě schválené církevní restituce jsou v očividném rozporu s Husovým a husitským požadavkem, aby církev žila podle apoštolského vzoru prostě a v chudobě, odkázána pouze na dobrodiní věřících, o jejichž duše je povinna pečovat.“ To je morálně etické stejně jako biblické. Tímto prismatem viděl ovšem Hus nejen církev, ale celou společnost - o tom chci dnes psát. Kristus má podle něj moc nade vším, a tak odsuzuje „lichvu a šizení v obchodu, vydírání chudých privilegovanými stavy, smilství a cizoložství, labužnictví a nestřídmost v jídle a pití, ješitnou nádheru a nákladnost v šatech, rozmařilou zálibu v tanci a světských výtvorech uměleckých“. Kritika se vztahuje stejně na duchovní klérus jako na obecný lid (Postily).

Číst dál: Idea čisté církve
Kázání Mistra Jana Husa

Kritizované nešvary jsou však v dnešní liberálně postmoderní době součástí naprosto běžného a tolerovaného společenského kodexu. To je například pro věřícího muslima, který se dnes ocitne v západním světě, naprosto nepřijatelné a považuje to za zjevný fakt, že Bůh zavrhnul západní kulturu včetně církve a bible. V této situaci žije dnes církev jako Boží lid a má pořád stejný úkol působit kristovsky na společnosti, z nichž pochází. Tyto společnosti jsou však hluboce sekulární a církevní prostor je zprivatizován, restituován – navrácen do původního stavu. Tímto „původním stavem“ má snad být stav církve prvotní? Církev jako svolání Kristovo se ocitla mimo mainstreamové dění světa, mimo zájem občanů. Argumenty jejich odporu ke křesťanství jsou závažné, stejně jako formální: zabíjení pro víru, křížové výpravy, upalování heretiků a čarodějnic, náboženské války, okázalá nádhera církevního triumfalismu, spojení trůnu a oltáře, svěcení zbraní, církevní oportunismus a kolaborace kněží a biskupů, homosexualita a pedofilie, popřípadě „neodpustitelné“ komunistické bonzáctví duchovních… Kruh se uzavírá. Církev je lynčována jejími vlastními tradičními zbraněmi. Morálkou, která zradila Krista. Hus byl ovšem hlasitým kritikem nejen morální krize církve, ale totální krize lidstva, které postrádá transcendentní zakotvení svého pomíjejícího života. Kritizoval vlastně, tehdy ještě neartikulovaný, ateismus. Doktrinální odmítnutí Boha jako zdroje života totiž relativizuje veškeré etické normy a to v jakémkoliv politickém systému a v jakékoli době. To vede k rozporu mezi teorií a praxí, do pasti, ve které uvízl i Mistr Jan. Citovaný historik k tomu říká: „Husa odsoudil a poslal na smrt nejvyšší tehdejší orgán katolické církve, obecný koncil. Učinil tak v rámci víceméně korektně vedeného procesu, ale své rozhodnutí vyslovil nerad, vlastně proti své vůli. V dané situaci nebylo politicky žádoucí, aby reformně orientovaný koncil, rovněž usilující o nápravu církve, vynesl krutý ortel nad reformně smýšlejícím knězem. Husovo pojetí církve, spravedlnosti a práva však vylučovaly kompromis. Koncil si uvědomoval to, co Hus sám možná plně nechápal. Výklad Božího zákona jako závazného kritéria sloužícího k posouzení veškeré lidské činnosti nemůže být záležitostí jedince, subjektivně přesvědčeného o své pravdě, vyvolenosti a spasitelském poslání. Logickým důsledkem by pak byl rozpad základních struktur, na nichž společnost spočívá. Koncil nepreferoval individuální či skupinové reformní iniciativy, nýbrž volil protoparlamentární cestu. Dával u vědomí nezbytnosti církevní reformy přednost konsensu delegovaných zástupců všech významných duchovních institucí křesťanské Evropy.“ In vulgo - kapři si sami rybník nevypustí.

 

Církev československá husitská zprovoznila nový webový portál www.hus2015.cz, který bude informovat o akcích a událostech souvisejících s takzvaným Husovským triéniem. Toto tříleté přípravné období na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa vyhlásil husitský patriarcha Tomáš Butta při tradiční červencové bohoslužbě v Betlémské minulý rok.

První rok Husovského trienia pod heslem „soudržnost" uplyne 6. července 2013. Zhodnoťme, které z cílů Husovského trienia byly za tento rok naplněny, co se podařilo uskutečnit, a jakým směrem se vydáme dál do nadcházejícího druhého roku pod heslem „spravedlnost".

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys