b_270_180_16777215_00_images_21_starom.jpg

21. června 2021 si připomeneme 400. výročí popravy vůdců stavovského povstání. Výročí této tragické události si budeme připomínat tradičně v den popravy na Staroměstském náměstí v Praze a to v rámci několika setkání a pietních shromáždění (od 17:00 v kostele sv. Mikuláše a následně na Staroměstském náměstí na místě popravy), od 18:00 ekumenická modlitba a na závěr od 21:00 filmovou premiérou filmu "Jako letní sníh" o J. A. Komenském rovněž na Staroměstském náměstí.

Výročí si ovšem připomeneme i v mnoha bohoslužbách a jiných akcích Církve československé husitské po celé naší vlasti, v neděli předcházející tomuto výročí, případně i v neděli následující.

Dále je možné viditelně a symbolicky zvýraznit událost v kostele: vyvěšením lana s 27 uzly venku či uvnitř sboru (či alternativně kupř. postavením 27 kamínků např. před stůl Páně). Obé - uzly i kamínky - symbolizují připomínku, památku, lano pak vzájemné pouto, je symbolem též nesvobody, ale i záchrany.)

b_270_180_16777215_00_images_21_6285401-img-vlada-tiskova-konference-roman-prymula-karel-havlicek-adam-vojtech-v0.jpg

Opatření týkající se bohoslužeb a hromadných akcí
platná od 8. června 2021

Na základě mimořádného opatření MZ ČR MZ ČR č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. června 2021.

 

S účinností od úterý 8. června 2021 do odvolání dochází k těmto změnám:

 

  1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech není omezen za dodržení následujících podmínek:
    Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Společný zpěv není zakázán.
  2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.
  3. Jiná veřejná či soukromá shromáždění osob, než výše uvedená, jsou povolena v počtu maximálně 10 osob nebo až 200 osob ve vnitřních a 500 osob ve venkovních prostorách za dodržení podmínek uvedených v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor). Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu – uvedené podmínky je nutno splnit v případě, že je účastníků více než 30.
  4. Zvláštní úprava platí pro koncertní, divadelní a filmová představení – všichni diváci musí být usazeni, splňovat podmínky uvedené v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor), mezi diváky musí být alespoň jedno místo volné (nejde-li o členy společné domácnosti) a musí být zaplněno max. 50 % kapacity sálu. Za těchto podmínek je možná účast až 1000 osob ve vnitřních prostorách nebo 2000 osob ve vnějších prostorách.
  5. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, není omezen počet účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, ponechat vždy jedno volné sedadlo mezi účastníky (s výjimkou osob ze stejné domácnosti) a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní; případně potvrzení o aplikaci první dávky očkování, od níž uplynulo alespoň 22 dní a ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dnů.
  6. Obdobné výjimky jako v bodě 5 platí i pro povinné testování zaměstnanců.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 7. června 2021 č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN

Mgr. Jana Krajčiříková; tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta; patriarcha-správce církve

b_270_180_16777215_00_images_articles_holes2.jpg

Bratr farář Jan Daniel Došek z pražských Holešovic čte každý den na pokračování z "Úvah nad Hesly Jednoty bratrské".

b_270_180_16777215_00_images_articles_krizova-linka.jpg

Od 1. 12. 2020 spouští Husitská diakonie pomoc po telefonu

Krizová linka Husitské diakonie

Ocitli jste se v těžké životní situaci?
Máte strach o sebe a své blízké?
Chcete si o svých problémech anonymně popovídat?

Nejste sami. Jsme tady pro vás. Naši zkušení terapeuti vám pomohou po telefonu:

☎️ 222 766 030, každé úterý a čtvrtek: 10.00 – 12.00 a 16.00 – 20.00

Linka duchovní pomoci Husitské diakonie

Trápí vás otázky ohledně smyslu života a víry?
Hledáte cestu a nemůžete ji nalézt?
Potřebujete duchovní podporu?

Jsme tu pro vás. Naši duchovní se vám budou věnovat na telefonu:

☎️ 222 766 099, každou středu: 8.00 – 20.00

www.husitskadiakonie.cz