Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Slovo trienium je výrazem pro české tříletí, tj. tři po sobě jdoucí roky, které spojuje jedno téma. 600. výročí upálení mistra Jana Husa vzpomeneme nejen 6. července 2015; to připomínka významného jubilea vyvrcholí, zahájíme ji však již v předvečer Husova výročí 5. července v tomto roce při Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a při slavnostních bohoslužbách 6. července tohoto roku v Betlémské kapli.

„Prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli." (Husův dopis z Kostnice „Celému českému národu") Tento slavný Husův citát, který zdobí i Šalounův pomník na pražském Staroměstském náměstí, zvolila Komise Církve československé husitské k výročí M. J. Husa v roce 2015 za motto celého triénia a odvodila z něho i heslo: Soudržnost, spravedlnost, pravda. V současné době probíhá i soutěž na logo, které bude při vyhlášení triénia představeno.

Tříletý program bude zaměřen mnoha směry. V současné době jej již připravována nová publikace o M. J. Husovi, na níž se podílí mnoho renomovaných teologů a historiků spjatých s Církví československou husitskou a Husitskou teologickou fakultou UK. Charakter publikace bude nábožensky vzdělavatelský se zaměřením na teologii, historii a kulturu. Díky svému širokému tematickému rozpětí se stane jistě vítaným obohacením mnoha čtenářů. Další nová publikace o M. J. Husovi by měla vzniknout i pro děti. Nezapomíná se ani na studenty. V průběhu 2012 – 2015 uplyne 600 let od vydání většiny Husových spisů, s nimiž by se mohli studenti seznámit v rámci „studentského husovského triénia", vyhlášeného k 600. výročí Husova Odvolání ke Kristu 18. 10. V plánu jsou i akce sportovní – poutě a cyklistické tour, ale i kulturní, v nichž by mohl být Mistr Jan Hus představen nejširší veřejnosti v reflexi literární, hudební, výtvarné i ve filmu.

Plány na realizaci nejrůznějších akcí jsou bohaté, Církev československá husitská ale není jediná, kdo si Husovo 600. výročí bude připomínat. Již před dvěma roky započala předběžná jednání o spolupráci s městem Kostnice, které se na Husovo výročí rovněž intenzivně připravuje v rámci výročí Kostnického koncilu. Rok 2015 zasvětili kostničtí ve svém plánu M. J. Husovi a tak je nasnadě, že se tč. vedou jednání o možné spolupráci. Na setkání zástupců bádenské evangelické církve, zástupců Kostnice a Českobratrské církve evangelické, která se rovněž k odkazu M. J. Husa a české reformaci po boku dalších velkých reformátorů hlásí, byl přijat návrh, abychom se pokusili o iniciaci telemostu mezi Prahou a Kostnicí (a případně dalšími místy, která budou 6. 7. 2015 připomínat Husovo výročí, jako je Husinec, Krakovec, ad.) I Kostnice totiž plánuje právě na výročí dne Husova upálení velkou mezinárodní vzpomínkovou bohoslužbu v kostnickém Münsteru, místě Husova odsouzení. Kostničtí plánují i další akce jako kupř. výstavu – Umění ve veřejném prostoru: Vzpomínka na Jana Husa a Jeronýma pražského, dále akci pro děti, společný projekt s partnerským městem Tábor a další. Ke spolupráci byli vyzváni také další zástupci Měst s husitskou minulostí a tradicí. Spolupráce povolaných odborníků se rozbíhá také pod hlavičkou Ekumenické rady církví v ČR a České biskupské konference, kteří si vytyčili zmapovat tzv. „druhý Husův život", tj. reflexi Husa v dalších staletích. Jak na půdě církví, tak i mnoha měst – a to nejen v České republice, nezůstane tedy Husovo výročí opomenuto.
Již z výše uvedeného je zjevné, že v plánu k Husovu výročí je mnohé. Částečně bude však realizace závist jak na finančních možnostech, tak i na spolupráci mnoha dobrovolníků. Dovoluji si Vás proto jako vedoucí koordinátorka komise CCŠH pro jubilejní rok 2015 tímto oslovit s nabídkou i pobídkou spolupráce. Věřím, že i vás osobně se výročí M. J. Husa dotýká, a proto prosím neváhejte a napište mi na: tonzarova@ccsh.cz . Věřte, že pro každého se najde možnost uplatnění při přípravě i realizaci mnoha rozličných akcí v rámci Husova triénia – a to v rámci celé České republiky! Předem Vám proto za Vámi deklarovanou chuť pomoci při nadcházejícím výročí, které nás nesmí nechávat lhostejnými, děkuji!

Publikováno v časopise Pražské diecéze CČSH: Husita č. 2/2012

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by A.D.