Cohesion, Justice, Truth!

Also I beseech you, that you love one another, do not permit good to be oppressed by violence, and desire that every one learns the truth.

I have come to Constance... Pray therefore to God to grant me perseverance, because many enemies and powerful opponents are rising up against me... But I do not fear anything, neither am I worried. I am sustained by the hope that after this great battle will come a great victory, and after the victory a greater reward and greater dishonour for my persecutors. M.J.Hus: Letter from Constance

Univerzita Karlova připravila v Husově roce speciální webové stránky, které mají vzdát poctu Janu Husovi jako bývalému rektorovi UK. Na stránkách se dočtete o nově otevřené výstavě Jan Hus a pražská univerzita, která je přístupná zdarma od 28. 4. - 28. 8. 2015 v Křížové chodbě Karolina.  A dále o populárně-naučném dokumentu Mistr a kazatel režiséra Zdeňka Pojmana, který vznikl v gesci Univerzity Karlovy.  Více na http://www.hus.cuni.cz/HUS-21.html

Partners

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Content by Creative Commons 3.0, all rights CČSH

Powered by A.D.