Cohesion, Justice, Truth!

Also I beseech you, that you love one another, do not permit good to be oppressed by violence, and desire that every one learns the truth.

I have come to Constance... Pray therefore to God to grant me perseverance, because many enemies and powerful opponents are rising up against me... But I do not fear anything, neither am I worried. I am sustained by the hope that after this great battle will come a great victory, and after the victory a greater reward and greater dishonour for my persecutors. M.J.Hus: Letter from Constance

30. května proběhne v Husinci otevření Centra Mistra Jana Husa spolu se slavnostním odhalením plastik s husovskou tematikou. Záštitu nad sochařskými pracemi studentů Střední průmyslové kamenické a sochařské školy v Hořicích převzal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Spolupráce CČSH s hořickou kamenickou školou probíhá od roku 2012. Motivační přednášky pro studenty zde vykonali prof. Petr Piťha, prof. Zdeněk Kučera a další. Tři husinecké plastiky jsou součástí projektu k 600. výročí Mistra Jana Husa. Další práce z Hořic je určena pro Kostnici a v jednání je rovněž instalování sochy v areálu Husitské teologické fakulty na podzim. Autory plastik se společným mottem „Cesta ke smíření“ je Josef Knap (brána), Tomáš Zelený (sloup-kalich) a Ondřej Novák (kniha-kalich). red. Českého zápasu

Partners

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Content by Creative Commons 3.0, all rights CČSH

Powered by A.D.